Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Sprawozdawczość

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Tarnowskie Góry w 2013 roku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2013 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

More...

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Tarnowskie Góry w 2014 roku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2014 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

More...

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Tarnowskie Góry w 2015 roku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2015 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

More...

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Tarnowskie Góry w 2016 roku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2016 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

More...

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Tarnowskie Góry w 2017 roku

 Informacja o osiągniętych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2017 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

More...

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Tarnowskie Góry w 2018 roku

Informacja o osiągniętych przez gminę Tarnowskie Góry w 2018 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

More...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnowskie Góry za rok 2018

 ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2018

More...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry za rok 2017

ANALIZA GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017


  

More...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry za rok 2016

ANALIZA GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016


More...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry za rok 2015

ANALIZA GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2015

 

More...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry za rok 2014

Do pobrania lub odczytu w formacie PDF:

ANALIZA GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2014-KOREKTA.pdf

More...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowskie Góry za rok 2013

Do pobrania lub odczytu w formacie pdf:

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013.pdf 

More...

Nowe wzory sprawozdań przesyłanych do gmin o odebranych i zebranych odpadach komunalnych

Dnia 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).

 

More...

FIRMY ODBIERAJĄCE ODPADY

INFORMACJA DLA  FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY 

 

 

More...

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadmi komunalnymi 2015 r.

Korekta sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014 r.


More...