Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Prawo Unijne:

Ustawy:

Prawo Miejscowe:

Rada Miejska:

 • wybrała metodę obliczania opłaty od osób zamieszkałych nieruchomość: Uchwała Nr XXX/350/2012  obowiązuje od 10 listopada 2012 r.
 • przyjęła wzór druku deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości oraz określiła warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Uchwała Nr XXVII/296/2020  obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
 • określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Uchwała Nr XXII/280/2016  obowiązuje od 22 lipca 2016 r.
 • przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry:
 • określiła sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę:
 • określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Tarnowskie Góry: Uchwała Nr LIX/608/2023  obowiązuje od 16 lutego 2023 r.
 • ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2021 r. dla nieruchomości na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł miesięcznie za osobę, oraz ustaliła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 66,00 zł miesięcznie za osobę: Uchwała Nr XXXIV/386/2021  obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
 • zwolniła z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: Uchwała Nr XXVII/295/2020  obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Materiały archiwalne:

 • ustaliła stawkę opłaty od 1 lipca 2013 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie za osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 17,00 zł miesięcznie za osobę: Uchwala Nr XXXVI/400/2012  archiwalna
 • ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie za osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 17,00 zł miesięcznie za osobę: Uchwala Nr XLV/481/2013  archiwalna
 • ustaliła nową stawkę opłaty od 1 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie za osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 19,00 zł miesięcznie za osobę: Uchwała Nr IX/109/2015  archiwalna
 • ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie za osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 26,00 zł miesięcznie za osobę: Uchwała Nr XXXIX/415/2017 – archiwalna
 • ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2019 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie za osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 42,00 zł miesięcznie/osobę: Uchwała Nr IX/100/2019 – archiwalna
 • ustaliła stawkę opłaty od 1 stycznia 2021 r. dla nieruchomości na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie/osobę, oraz ustaliła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 42,00 zł miesięcznie za osobę – dostosowano terminologię do wymagań ustawowych: Uchwała Nr XXVII/297/2020 – archiwalna
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.