Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Podstawa prawna

Prawo Unijne

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Dyrektywa PEiR 2008/98/WE

Ustawy

Prawo Miejscowe

Rada Miejska:

– wybrała metodę obliczania opłaty od osób zamieszkałych nieruchomość,

Uchwała Nr XXX/350/2012

– przyjęła wzór druku deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości oraz określiła warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Uchwała Nr XXVII/296/2020 – obowiązująca od 1.VII.2021 r.

– określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XXII/280/2016

– przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry,

Uchwała Nr XXXI/335/2021 – obowiązująca od 1.VII.2021 r.

Uchwała Nr XXXII/367/2021 – sprostowanie daty uchwalenia – obowiązująca od 1.VII.2021 r.

– określiła sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę,

Uchwała Nr XXXI/336/2021 – obowiązująca od 1.VII.2021 r.

– zwolniła z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXVII/295/2020 – obowiązująca od 1.VII.2021 r.

– ustaliła stawkę opłaty od 1 lipca 2013 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie/osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 17,00 zł miesięcznie/osobę.

Uchwala Nr XXXVI/400/2012

– ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie/osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 17,00 zł miesięcznie/osobę.

Uchwala Nr XLV/481/2013

– ustaliła nową stawkę opłaty od 1 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie/osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 19,00 zł miesięcznie/osobę.

Uchwała Nr IX/109/2015

– ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie/osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 26,00 zł miesięcznie/osobę.

Uchwała Nr XXXIX/415/2017

– ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2019 r. dla nieruchomości na której odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie/osobę, natomiast gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów zapłacą 42,00 zł miesięcznie/osobę.

Uchwała Nr IX/100/2019

– ustaliła stawkę opłaty od 1 stycznia 2021 r. dla nieruchomości na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie/osobę, oraz ustaliła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 42,00 zł miesięcznie za osobę – dostosowano terminologię do wymagań ustawowych.

Uchwała Nr XXVII/297/2020

– ustaliła nową stawkę opłaty od 1 lipca 2021 r. dla nieruchomości na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł miesięcznie/osobę, oraz ustaliła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 66,00 zł miesięcznie za osobę.

Uchwała Nr XXXIV/386/2021 – obowiązująca od 1.VII.2021 r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.