Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Dodatkowe worki brązowe na odpady zielone

W okresie wiosennym od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz w sezonie jesiennym od 1 września do 30 listopada w tutejszym Urzędzie można pobrać dodatkowe worki do odbioru odpadów zielonych w następujących ilościach:

- dla nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych nie będących blokami mieszkalnymi – 5 sztuk 120 l na akcję jesienną - worki będą wydawane w tutejszym Urzędzie przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 na parterze w pok. 28 lub na punkcie informacyjnym. Zapełnione worki należy wystawiać w terminach w których następuje odbiór bioodpadów zgodnie z harmonogramem,

- dla nieruchomości będących blokami mieszkalnymi – 1 szt. 120 l w przeliczeniu na 5 mieszkańców z danej nieruchomości - po zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości w tutejszym Urzędzie - worki będą dostarczane przez przedsiębiorcę - odbiór nastąpi w terminie uzgodnionym z zarządcą nieruchomości.

  


Back