Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

„Rewolucja śmieciowa” 2013-02-27

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DLA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH !

 

JAK BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ?

  

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co się zmieni:

 

- wszyscy będą zobowiązani do segregacji śmieci,

- z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne będą odbierane przez firmę którą gmina wyłoni w postępowaniu przetargowym,

- segregujący śmieci będą ponosić „opłatę śmieciową” dla gminy w wysokości 10 złotych na miesiąc od osoby,

- niesegregujący śmieci będą płacić obowiązkowo wyższą opłatę w kwocie 17 złotych na miesiąc od osoby,

- nieruchomości niezamieszkałe (zakłady pracy, przedsiębiorcy, placówki oświatowe i służby zdrowia, ogródki działkowe itp.) - zagospodarowują odpady na dotychczasowych zasadach.

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DLA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH !

 

- Podstawą do ustalenia wysokości opłaty śmieciowej jest deklaracja.

- Deklarację składa: właściciel/współwłaściciel nieruchomości, zarząd spółdzielni, zarządca wspólnoty lub każdy inny zarządzający nieruchomością.

- Deklarację należy złożyć Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 lub Rynek 4.

- Druk deklaracji można również wypełnić i wydrukować na naszej stronie internetowej Deklaracje OnLine lub pobrać osobiście w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przy ul.Sienkiewicza 2. Pusty druk można również pobrać stąd: druk deklaracji.pdf

- Informacja w deklaracji na temat kompostownika na posesji jest dobrowolna i nie ma wpływu na wybór wysokości opłaty.

 

JAK BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ?

 

 W domkach jednorodzinnych:

 

- pojemnik na odpady zmieszane - kolor czarny, metaliczny lub szary

odbiór co 2 tygodnie,

 

oraz

- worek na opakowania szklane - kolor zielony,

- worek na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe (np.z soków w kartonie) - kolor żółty,

- worek na papier - kolor niebieski,

- pojemnik na odpady biodegradowalne, czyli roślinne odpady kuchenne oraz odpady ogrodowe  jak trawa, liście - kolor brązowy,

odbiór jeden raz w miesiącu.

 

 W domach wielorodzinnych i blokach mieszkalnych:

 

- pojemnik lub worki podobnie jak w domkach jednorodzinnych,

jednak odbiór nie rzadziej niż raz na tydzień.

 


Powrót