Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Indywidualne numery kont bankowych 2013-07-26

Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że zostały nadane numery indywidualnych rachunków bankowch dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na które należy wpłacać do Urzędu Miejskiego należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numery kont zostały wysłane pocztą oraz e-mailem (do właścicieli, którzy wyrazili zgodę w deklaracji na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną).

Jeżeli ktoś nie otrzymał indywidualnego numeru konta, prosimy o zgłoszenie się osobiście w tutejszym Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej (parter) celem odbioru niniejszego numeru konta.
Jednocześnie informujemy, że termin pierwszej płatności upłynął w dniu 10 września 2013 r. - za dwa miesiące (lipec i sierpień). Następne płatności należy uiszczać miesięcznie, do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 10 listopada za miesiąc październik)

Powrót