Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Gdzie oddać zużyte baterie i akumulatory

        Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

  

Pojemniki przeznaczone na zużyte baterie rozstawione są w poniższych placówkach:

Urząd Miejski Rynek 4

Urząd Miejski ul. H. Sienkiewicza 2

Przedszkole nr 6 ul. Gen. J. Bema 1

Przedszkole nr 26 ul. J. Pastuszki 3

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. S. Wyspiańskiego 1

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Leśna 23

Szkoła Podstawowa nr 8 ul. W. Janasa 11

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. J. Korczaka 2

Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Kochanowskiego 15

Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Zaciszna 17

Szkoła Podstawowa nr 11 ul. J. Korola 38a

Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Armii Krajowej 1

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Litewska 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Słowackiego 34

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Jagodowa 72

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. S. Żeromskiego 64

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Powstańców Warszawskich 42.

 

W związku z powyższym każdy mieszkaniec bezpośrednio w Urzędzie Miejskim lub pośrednio poprzez uczniów może przekazać zużyte baterie lub akumulatory do specjalnych pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia.

 

 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) obowiązek bezpłatnego odbierania od klientów baterii mają wszystkie punkty handlowe prowadzące ich sprzedaż.

Każdy punkt handlowy musi posiadać odpowiednio oznakowane miejsce, w którym klienci mogą zostawiać zużyte baterie. Nie wolno również pobierać od klientów żadnych opłat za zbiórkę baterii oraz doliczać dodatkowych kosztów przy sprzedaży nowych baterii.

Dodatkowo zużyte baterie i akumulatory można oddawać w czasie zbiórki odpadów niebezpiecznych.

  

Pamiętaj!

 

·       Baterie należy oddzielać od innych odpadów, ponieważ zawarte w nich składniki (w szczególności metale ciężkie) w kontakcie z glebą lub wodą powodują ich skażenie.

 

 


Back