Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Gdzie oddać zużyte baterie i akumulatory

        Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

  

Na terenie tarnogórskich placówek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjalne, zespoły szkolno-przedszkolne) ustawione są specjalne pojemniki przeznaczone na zużyte baterie. Pojemniki takie ustawiono również w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 i ul. Henryka Sienkiewicza 2.
 

W związku z powyższym każdy mieszkaniec bezpośrednio w Urzędzie Miejskim lub pośrednio poprzez uczniów może przekazać zużyte baterie lub akumulatory do specjalnych pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia.

 

 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) obowiązek bezpłatnego odbierania od klientów baterii mają wszystkie punkty handlowe prowadzące ich sprzedaż.

Każdy punkt handlowy musi posiadać odpowiednio oznakowane miejsce, w którym klienci mogą zostawiać zużyte baterie. Nie wolno również pobierać od klientów żadnych opłat za zbiórkę baterii oraz doliczać dodatkowych kosztów przy sprzedaży nowych baterii.

Dodatkowo zużyte baterie i akumulatory można oddawać w czasie zbiórki odpadów niebezpiecznych.

  

Pamiętaj!

 

·       Baterie należy oddzielać od innych odpadów, ponieważ zawarte w nich składniki (w szczególności metale ciężkie) w kontakcie z glebą lub wodą powodują ich skażenie.

 

 


Powrót