Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Gdzie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 
   Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
   i elektronicznego   
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) stanowi odpad i dlatego musi zostać odpowiednio unieszkodliwiony. Na terenie Gminy Tarnowskie Góry funkcjonują trzy punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do których każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać wysłużone urządzenia.

Są to:
•    PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Składowisko w Tarnowskich Górach – Rybnej przy ul. Laryszowskiej
•    Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3
•    Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.  ul. Towarowa.


Ponadto poniżej link do strony, na której znajduje się wykaz punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wykaz punktów zbiórki


Back