Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Gdzie oddać przeterminowane lekarstwa

   Zbiórka przeterminowanych lekarstw

Zbiórka przeterminowanych i nieużytecznych lekarstw ma na celu ograniczenie ilości lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, wyrzucanych na składowisko odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. Przeterminowane lekarstwa, jak również opakowania po zużytych lekarstwach stanowią odpady niebezpieczne lub zawierają pozostałości substancji niebezpiecznych, lub są nimi zanieczyszczone. W związku z powyższym nie powinny być one mieszane z typowymi odpadami komunalnymi, powstającymi w gospodarstwach domowych.

W celu rozwiązania problemu w poniższych 12 tarnogórskich aptekach ustawiono specjalne pojemniki, do których można wrzucać przeterminowane lekarstwa, jak również opakowania po zużytych lekarstwach: 

 • Apteka "AVICENNA"                                  ul. Szwedzka 2
 • Apteka "CENTRUM"                                 ul. A.Mickiewicza 8
 • Apteka "DBAM O ZDROWIE"                   ul. Zagórska 220
 • Apteka "EURO -APTEKA"                        ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • Apteka "LEKOSFERA"                              ul. Zagórska 189
 • Apteka "LEŚNA"                                         ul. Leśna 23
 • Apteka "POD ANIOŁEM"                                 Rynek 5
 • Apteka "POD MANDRAGORĄ"                ul. Zagórska 83
 • Apteka "RADOSNA"                                       Rynek 13
 • Apteka "RADOSNA"                                   ul. Zamkowa 4
 • Apteka "ŚW. KAMILA"                                ul. Słoneczników 44
 • Apteka "ŚW. MIKOŁAJA"                           ul. Stefana Okrzei 21
 • Apteka "ZDROWIT"                                   ul. Henryka Sienkiewicza 1
 • Apteka "ZIKO"                                            ul. Poczdamska 8

Firmą opróżniającą pojemniki na przeterminowane leki jest Remondis Tarnowskie Góry Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Do pojemników można wrzucać leki w postaci:

·  tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropy, krople, roztwory w zamkniętych opakowaniach oraz maści. 

Zabronione jest wrzucanie:

·       igieł, igłostrzykawek i termometrów.  

Proszę o nie wrzucanie leków bez pudełek! 

Pamiętaj! 

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety ani do pojemnika na odpady zmieszane!

 


Back