Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej w 2014 r.

Uprasza się właścicieli nieruchomości o wystawianie pojemników i worków przed posesje w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru do godziny 6 rano. 

Wywóz odpadów segregowanych

T_G_-Harmonogram-segregacja-zabudowa jednorodzinna-2014r.xls

T_G_Segregacja-wykaz ulic-zabud_jednorodz_2014.pdf


Wywóz odpadów zmieszanych

T_G_-Harmonogram-zmieszane-zabud_jednorodzinna-2014r-ulice A-I.xls

T_G_-Harmonogram-zmieszane-zabud_jednorodzinna-2014r-ulice J-Ł.xls

T_G_-Harmonogram-zmieszane-zabud_jednorodzinna-2014r-ulice M-R.xls

T_G_-Harmonogram-zmieszane-zabud_jednorodzinna-2014r-ulice S-T.xls

T_G_-Harmonogram-zmieszane-zabud_jednorodzinna-2014r-ulice W-Z.xls

T_G_-Harmonogram-zmieszane-zabud_jednorodzinna-2014r-ulica Mała-zmiana.xls

Informujemy o zmianie terminu wywozu odpadów zmieszanych w tygodniach
w których przypadają święta w 2014 roku:
(! w harmonogramach dostarczonych właścicielom nieruchomości przez Firmę Remondis
poniższe zmiany są już  uwzględnione !)

Zmiany terminu wywozu-zmieszane-2014.pdf

 


 


Back