Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

PSZOK

  PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
  Zlokalizowany przy ul. Laryszowskiej (składowisko odpadów  komunalnych)
  jest czynny:
 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
 - w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13 :00
 tel. 32/ 284 17 33

 

Do PSZOK-u można dostarczyć we własnym zakresie następujące frakcje odpadów w ilościach wskazujących iż pochodzą ze strumienia odpadów komunalnych:
 
- papier, tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady biodegradowalne w tym zielone i ogrodowe,
- odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- odpady budowlane i gruz,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- inne odpady niebezpieczne w tym przeterminowane lekarstwa i chemikalia (nie dotyczy odpadów zawierających azbest).
 
Powyższe odpady odbierane są bezpłatnie.
 

 


Back