Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Dodatkowe worki na odpady segregowane (plastik, szkło, papier)

Dodatkowe worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Miejskiej na ul. Henryka Sienkiewicza 2 – pok. 28.
  

Do większości posesji za które właściciele nieruchomości zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, dostarczane są worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych po 1 sztuce z każdego rodzaju (poza blokami mieszkalnymi - tam są pojemniki).

W celu dostosowania faktycznej ilości worków do potrzeb - dodatkowe worki za pierwszym razem można pobrać w Urzędzie Miejskim. Przy odbiorze pełnych worków,  wykonawca pozostawi tyle pustych worków ile wystawiono pełnych.

 


Back