Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Informacje o opłatach, deklaracjach

Informacje o opłatach

DO CZERWCA 2017 r.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/109/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 r. stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB SELEKTYWNY opłata wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB NIESELEKTYWNY opłata wynosi 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

OD LIPCA 2017 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/415/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 r. stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB SELEKTYWNY opłata wynosi 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB NIESELEKTYWNY opłata wynosi 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Więcej...

Deklaracje

Podstawą do ustalenia wysokości opłaty śmieciowej jest deklaracja.

druk deklaracji.pdf

 druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Więcej...

2013-04-18

Rada Gminy Tarnowskie Góry objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe (zakłady pracy, przedsiębiorcy, placówki oświatowe  i służby zdrowia, ogródki działkowe itp.) - zagospodarowują odpady na dotychczasowych zasadach.

Więcej...