Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Informacje o opłatach, deklaracjach

Informacje o opłatach

OD LIPCA 2017 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/415/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 r. stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB SELEKTYWNY opłata wynosi 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB NIESELEKTYWNY opłata wynosi 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

 

Opłatę należy wnosić:

przelewem na indywidualne konto bankowe

Nazwa Odbiorcy: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 

W tytule przelewu należy wpisać okres, za który uiszczana jest opłata.

lub gotówką w kasach Urzędu Miejskiego - przy ul.Sienkiewicza 2, lub Rynek 4 w kasie na parterze.  

    
    Każdy składający deklarację otrzymuje indywidualny numer konta bankowego wraz z loginem oraz hasłem dostępu do internetowego Biura Obsługi Płatnika - iBOP.    
    Opłatę należy uiszczać w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
More...

Deklaracje

Podstawą do ustalenia wysokości opłaty śmieciowej jest deklaracja.

druk deklaracji.pdf

 druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

More...

2013-04-18

Rada Gminy Tarnowskie Góry objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe (zakłady pracy, przedsiębiorcy, placówki oświatowe  i służby zdrowia, ogródki działkowe itp.) - zagospodarowują odpady na dotychczasowych zasadach.

More...