Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych 2018 rok

Uprasza się właścicieli nieruchomości o wystawianie pojemników i worków przed posesje w wyznaczonym  w harmonogramie dniu odbioru do godziny 6 rano.

 

Wywóz odpadów zmieszanych:

Harmonogram odpady zmieszane 2018 rok - zabudowa jednorodzinna

Informujemy o zmianie terminu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych w tygodniach w których przypadają święta w 2018 roku:

 -       z dnia 01.01.2018 na dzień 02.01.2018 (wtorek)
 -       z dnia 02.04.2018 na dzień 31.03.2018 (sobota)
 -       z dnia 30.04.2018 na dzień 28.04.2018  (sobota)
 -       z dnia 01.05.2018 na dzień 30.04.2018  (poniedziałek)
 -       z dnia 03.05.2018 na dzień 04.05.2018  (piątek)
 -       z dnia 04.05.2018 na dzień 05.05.2018  (sobota)
 -       z dnia 31.05.2018 na dzień 01.06.2018  (piątek)
 -       z dnia 01.06.2018 na dzień 02.06.2018  (sobota)
 -       z dnia 15.08.2018 na dzień 16.08.2018  (czwartek)
 -       z dnia 17.08.2018 na dzień 18.08.2018  (sobota)
 -       z dnia 16.08.2018 na dzień 17.08.2018  (piątek)
 -       z dnia 01.11.2018 na dzień 02.11.2018  (piątek)
 -       z dnia 02.11.2018 na dzień 03.11.2018  (sobota)
 -       z dnia 25.12.2018 na dzień 24.12.2018  (poniedziałek)
 -       z dnia 24.12.2018 na dzień 22.12.2018  (sobota)
 -       z dnia 26.12.2018 na dzień 27.12.2018  (czwartek)
 -       z dnia 27.12.2018 na dzień 28.12.2018  (piątek)
 -       z dnia 28.12.2018 na dzień 29.12.2018  (sobota)

 W harmonogramach dostarczonych właścicielom nieruchomości przez firmę Remondis  poniższe zmiany zostały już uwzględnione !

 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z bloków: poniedziałki, środy, piątki, soboty.

 

Wywóz odpadów segregowanych:

Harmonogram odpadów segregowanych 2018 r. - zabudowa jednorodzinna


Harmonogram odpadów segregowanych 2018 r. - zabudowa wielorodzinna (nie będąca blokami mieszkalnymi):

- odpady z tworzyw sztucznych - poniedzialki i wtorki

- odpady ze szkła - środy

- odpady z papieru i tektury - czwartki

- odpady ulegające biodegradacji - piątki 

 

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych z bloków:

- odpady z tworzyw sztucznych - poniedzialki, wtorki i piątki

- odpady ze szkła - środy

- odpady z papieru i tektury - czwartki

- odpady ulegające biodegradacji - soboty

 

Wywóz odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe 2018 rok

Więcej...