Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych 2019 rok

Uprasza się właścicieli nieruchomości o wystawianie pojemników i worków przed posesje w wyznaczonym  w harmonogramie dniu odbioru do godziny 6 rano.

 

Wywóz odpadów zmieszanych:

Harmonogram odpady zmieszane I półrocze 2019 rok - zabudowa jednorodzinna

Informujemy o zmianie terminu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych w tygodniach w których przypadają święta w 2019 roku:

 -       z dnia 01.01.2019 r. na dzień 02.01.2019 r. (środa)
 -       z dnia 02.01.2019 r. na dzień 03.01.2019 r. (czwartek)
 -       z dnia 03.01.2019 r. na dzień 04.01.2019 r. (piątek)
 -       z dnia 04.01.2019 r. na dzień 05.01.2019 r. (sobota)
 -       z dnia 22.04.2019 r. na dzień 20.04.2019 r. (sobota)
 -       z dnia 29.04.2019 r. na dzień 27.04.2019 r. (sobota)
 -       z dnia 30.04.2019 r. na dzień 29.04.2019 r. (poniedziałek)
 -       z dnia 01.05.2019 r. na dzień 30.04.2019 r. (wtorek)
 -       z dnia 03.05.2019 r. na dzień 04.05.2019 r. (sobota)
 -       z dnia 20.06.2019 r. na dzień 21.06.2019 r. (piątek)
 -       z dnia 21.06.2019 r. na dzień 22.06.2019 r.  (sobota)

W harmonogramach dostarczonych właścicielom nieruchomości przez firmę Remondis  poniższe zmiany zostały już uwzględnione!

 

Harmonogram_wywozu odpadów zmieszanych z budynków wielolokalowych (nie będących blokami) I półrocze 2019 r.

 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z bloków: poniedziałki, środy, piątki, soboty.

 

Wywóz odpadów segregowanych:

Harmonogram odpadów segregowanych I półrocze 2019 r. - zabudowa jednorodzinna


Harmonogram odpadów segregowanych 2019 r. - zabudowa wielorodzinna (nie będąca blokami mieszkalnymi):

- odpady metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe - poniedziałki lub wtorki

- odpady szkła - środy

- odpady papieru i tektury - czwartki

- odpady ulegające biodegradacji - piątki 

 

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych 2019 r. z bloków:

- odpady metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe - poniedziałki, wtorki i piątki

- odpady szkła - środy

- odpady papieru i tektury - czwartki

- odpady ulegające biodegradacji - soboty

 

Wywóz odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe I półrocze 2019 rok

More...