Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Najczęściej zadawane pytania

2013-04-18

Gdzie wrzucamy wszystko to co jest ujęte w "STOP nie wrzucamy" czyli np. odpadki z mięsa, kości, butelki po olejach, guma , zabawki itp.?

Więcej...

2013-04-18

Gdzie można wyrzucić popiół, lub pampersy jeżeli zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych?

Więcej...

2013-04-18

Co to jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła”?

Więcej...

2013-04-18

Kiedy należy złożyć wypełnioną pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli zamieszkanych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnowskie Góry?

Więcej...

2013-04-18

Kto powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?

Więcej...

Pytania i odpowiedzi dla wszystkich Gmin

 Dlaczego zmieniono ustawę?
  Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli
  nieruchomość należy do gminy?
  Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór
  odpadów?
  Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez
  odbierającego?
  Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?
  Co, jeśli 1 lipca system nie ruszy i moja gmina nie będzie odbierała odpadów,
  a ja będę już mieć rozwiązaną umowę z firmą wywozową?
  Czy dzikie wysypiska znikną?
  Kto dostarcza pojemniki na śmieci - mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?
  Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak
  obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
  Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
  Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie
  roku?
  Na jakie rodzaje segregować śmieci?
  Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
  Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?
  Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?
  Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
  Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach
  opłaty?
  Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować?
  Kto od połowy tego roku będzie odbierał moje śmieci?
  Co powinienem zrobić przed 1 lipca?
  O czym gmina powinna mnie poinformować?
  Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?
  Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą
  wywozową?
  Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?
  Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?
  Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi?
  W jaki sposób wnosić opłatę?
 

Więcej...