Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Od lipca 2019 r. nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj stronę
Drukuj

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry, wykonawcą zadania będzie – jak dotychczas – firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o. o. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które po przetargu, podobnie jak w większości innych gmin, są niestety wyższe. Nowe ceny obowiązywać będą od lipca.

Nowe stawki opłat wynoszą:

  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB SELEKTYWNY (segregacja odpadów) opłata wynosi 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (odpady zmieszane) opłata wynosi 42,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Na wzrost cen wywozu śmieci ma wpływ wiele czynników: wzrost kosztów pracy, energii, dodatkowe wymogi dotyczące wysypisk: konieczność montażu systemów monitoringu i przeciwpożarowych, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów wysyłanych do składowania.

Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie zgodnie z zadeklarowaną kwotą opłaty do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszą opłatę w zmienionej stawce za miesiąc lipiec 2019 r. należy uiścić do 10 sierpnia 2019 roku. Opłaty uiszcza się przelewami na wskazane indywidualne konto bankowe lub wpłatami w wybranej kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: ul. Rynek 4 (Ratusz) lub ul. Henryka Sienkiewicza 2.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy wyłącznie w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu segregacji odpadów.

Informacje o stanie rozrachunków oraz sprawach, które można zrealizować w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej: https://epodatki.tarnowskiegory.pl W celu ułatwienia dostępu do informacji planowane jest uruchomienie specjalnej aplikacji dla mieszkańców zawierającej wszystkie potrzebne informacje związane z odbiorem odpadów (harmonogramy wywozu, prowadzone akcje – na przykład: wydawanie dodatkowych worków BIO, zbiórka odpadów wielkogabarytowych). Ponadto planowane są dalsze kontrole sposobu segregacji odpadów zbieranych przez mieszkańców.

Więcej informacji o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: https://odpady.tarnowskiegory.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach w Wydziale Gospodarki Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2, pokój 28, 29, Tel. (32) 39-33-675, 39-33-679.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.